Ballotage

Vrouwen die professioneel werkzaam zijn in de beeldende kunst (geen kunstenaars) en die een zekere erkende positie hebben opgebouwd, kunnen lid worden.

Om tot een kwalitatieve en evenwichtige groep te komen is er een ballotagecommissie die als belangrijkste criterium de mate van ervaring en erkenning in het kunstenveld hanteert. Daarnaast wordt gelet op voldoende diversiteit van de verschillende disciplines, beroepenvelden en culturele achtergrond. Er wordt onderscheid gemaakt in negen velden binnen de beeldende kunst: bedrijfscollecties, fondsen, galeries, media, musea en presentatie-instellingen, onderwijs, overheid, privé-collecties en zelfstandigen. Daarnaast nodigen we nadrukkelijk jonge, beloftevolle vrouwen uit om als introducé kennis te maken met het ArtTable netwerk. Deze jonge talenten worden aangemoedigd om gebruik te maken van de mogelijkheid van het aspirant-lidmaatschap. ArtTable onderschrijft de code
diversiteit en inclusie.


Contributie
De contributie bedraagt 175 euro per jaar. Het aspirant-lidmaatschap is 95 euro, met een maximale looptijd van 1 jaar. Er geldt een eenmalig inschrijfbedrag van 50 euro. 

Mocht de hoogte van de contributie bezwaarlijk zijn, dan kan in overleg met de penningmeester tot een betalingsafspraak worden gekomen.

Opzeggen
Opzeggingen dienen schriftelijk te worden aangekondigd, tot uiterlijk twee maanden voor het einde van het kalenderjaar.