Doelstelling

ArtTable Nederland is een vereniging van professionele vrouwen in het brede veld van de beeldende kunst.

Missie
De vereniging werd in 2005, naar voorbeeld van ArtTable Amerika, opgericht met als doel een platform te bieden voor ontmoeting en inspiratie en – waar nodig – de positie van vrouwen in de kunstwereld te bevorderen. Vandaag de dag zijn wij een professionele dynamische netwerkorganisatie van deskundige vrouwen in de beeldende kunst, gericht op het delen van onze kennis en ervaring en het stimuleren van de carrières van vrouwen in alle stadia van hun loopbaan. Daarnaast is het onze missie om de leden en het bredere publiek te informeren over belangrijke ontwikkelingen en vraagstukken in de beeldende kunst.

Leden
ArtTable Nederland heeft op dit moment ruim honderd leden. Ons netwerk bestaat uit vrouwen die vooraanstaande functies bekleden in verschillende sectoren van het kunstenveld. De leden zijn experts op het gebied van kunstbeschouwing, kunstcollecties, organisatie, educatie, communicatie en fondsenwerving. Wij hechten aan het kwalitatieve karakter van ons netwerk en staan daarnaast open voor jonge beloftevolle vrouwen die aan het begin van hun carrière staan.

Statuten
ArtTable Nederland heeft de statutaire doelstelling, overeenkomstig de wettelijke eis, uitgewerkt in een actueel beleidsplan. De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn geïntegreerd in de teksten op deze website.

De statuten van de vereniging vind je hier.