Inschrijfformulier

Je kunt je aanmelden door een inschrijfformulier hieronder in te vullen, en je cv te uploaden. De ballotagecommissie bekijkt je CV en adviseert het bestuur. Het bestuur neemt de uiteindelijke beslissing over je lidmaatschap.

 

Hierbij geef ik mij op als lid van ArtTableNederland en onderschrijf ik de doelstellingen*.
Bij doorgang van het lidmaatschap wordt een definitieve aanmeldingsformulier toegestuurd. Bij ondertekening daarvan onderschrijf ik de doelstellingen* en ga ik akkoord met het eenmalig inschrijfgeld van 50 euro en de jaarlijkse contributie van 175 euro per jaar of 95 euro wanneer er sprake is van een aspirant lidmaatschap. Leden onder de 35 betalen aspirant lidmaatschap, zonder inschrijfgeld. Tevens ga ik bij definitieve ondertekening akkoord met het verstrekken van mijn naam, functie en emailgegevens aan alle ArtTable-leden, middels de ledenlijst die eenmaal per jaar wordt verspreid.

  Contactgegevens

  Naam*

  Titel*

  Beroep/instelling*

  Thuisadres

  Straat & nummer

  Postcode

  Plaats

  Telefoonnummer

  E-mailadres*

  Werkadres

  Straat & nummer

  Postcode

  Plaats

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Waar wil jij je post ontvangen?

  ThuisWerk

  Mijn voorkeur gaat uit naar activiteiten zoals

  Ken je iemand die lid is van ArtTableNederland? Zo ja, wie?

  Als je in aanmerking wilt komen voor een aspirant lidmaatschap (voor de max. duur van 1 jaar), neem dan contact op met de penningmeester via post@arttablenederland.nl.

  Voeg je CV toe

   

  *De statuten van de vereniging ArtTableNederland staan hier op de website gepubliceerd. Door aanmelding onderschrijf je de doelstelling van de vereniging, te weten:
  Art.2.1 De vereniging heeft ten doel een platform te bieden voor ontmoeting en inspiratie voor professionele vrouwen in de beeldende kunst en het waar nodig bevorderen van de positie van professionele vrouwen in de beeldende kunst.
  Art.2.2 Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, excursies en dergelijke. Het aangaan en onderhouden van een samenwerking zowel in Nederland als in het buitenland met organisaties met een soortgelijk of aanverwant doel.
  Art2.3 De vereniging beoogt niet het ontplooien van (kunstgerelateerde) commerciële activiteiten.