Organisatie

ArtTable Nederland is een vereniging gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister. Er is een bestuur, een ballotagecommissie en een bureaucoördinator. Overeenkomstig het beleidsplan hebben bestuurders geen recht op financiële beloning.

ArtTable Nederland werd in 2005 opgericht door Deborah Campert (eerste voorzitter) en Marieke Sanders (eerste penningmeester).

Bestuur
Mariette Dölle (secretaris)
Ama Koranteng-Kumi
Julia van der Meer
Sarah van Overeem-van der Tholen
Mirjam Westen (voorzitter)
Marieke Wiegel (penningmeester)

Ballotagecommissie
Sanne ten Brink
Els Drummen
Dyveke Rood

Bureaucoördinator
Dyveke Rood

Logo’s en illustraties
Julie Joliat

Jaarverslag
Het jaarverslag 2019 vind je hier: Jaarverslag 2019